Generalforsamling i Filmklubben i Viborg

Onsdag 22. marts 2023 kl. 17.30 i Fotorama sal 2


  1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jens Sass Bak. Jens Sass valgt.
  2. Bestyrelsens beretning Godkendt
  3. Regnskab Godkendt
  4. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret 50 kr. Vedtaget
  5. Valg til bestyrelsen:

                     Jens Jørgen Ditlevsen (modtager genvalg) Jens Jørgen genvalgt

                     Ellgard Krabbe (modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Irene Krabbe) Irene Krabbe valgt

                     Stor applaus til Ellgard for veludført arbejde gennem mange års bestyrelsesarbejde

                     Steen Christensen, Peter Rask og Helle Didriksen er ikke på valg

                     Af private årsager ønsker Helle at fratræde bestyrelsen – så der skal vælges nyt medlem, som meget, meget gerne kan                                                                    

                     overtage posten som kasserer

                     Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Birgitte Haahr


                     Valg af 2 suppleanter:                     Marianne Højberg (modtager genvalg) Marianne genvalgt

                     Irene Krabbe (modtager valg til bestyrelsen) Irene valgt til bestyrelsen

                     Som ny suppleant valgtes Helle Bonderup


                     Valg af 2 revisorer:

                     Søren H. Sørensen (modtager genvalg) Søren genvalgt

                     Hans Erik Hansen (modtager genvalg) Hans Erik genvalgt

 

                      Revisorsuppleant:

                      Bent Just (modtager ikke genvalg) Som ny suppleant valgtes Jørn Friis

         Evt.    

                      Der blev spurgt om tidspunktet for filmvisning kan ændres til kl.18.00, da det    
                 kan være vanskeligt ellers at nå direkte fra arbejde. Eller (som eksempelvis i
                 Thisted) 2 visninger samme dag henholdsvis kl. 17.30 og 19.15. Eller måske er
                  det muligt at film af kortere varighed vises senere end øvrige film.